...

geotechnika

ODWIERTY

PALE BUDOWLANE

ETAP PROJEKTOWY

ETAP PROJEKTOWY

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w geotechnika, fundamentach słupowych i palowych, wzmocnieniach podłoży, palach wielkośrednicowych i mikropalach, ściankach stalowych, ściankach szczelnych, ściankach berlińskich i wzmocnieniach wykopów. Nasi Projektanci i Inżynierowie potrafią dobrać rozwiązanie techniczne i odpowiednio zaprojektować lub zoptymalizować wzmocnienia podłoża, fundamentów i posadowienia obiektów. Powierzone zadania realizujemy na własnym projekcie lub projekcie powierzonym. Posiadamy kilka wiertnic ślimakowych klasycznych i przelotowych do technologii CFA. Szczególnie specjalizujemy się w mikropalach i palach wielkośrednicowych w technologii tradycyjnej oraz CFA.

Wzmacniamy grunty i wykonujemy pale pod:

 • ekrany akustyczne, ekrany przeciwolśnieniowe,
 • ogrodzenia,
 • budynki wielorodzinne,
 • domy jednorodzinne, domy bliźniacze,
 • domki letniskowe, hotele, pensjonaty,
 • stacje benzynowe,
 • separatory, zbiorniki,
 • hale przemysłowe, sklepy, markety, centra i galerie handlowe,
 • zakłady produkcyjne,
 • parkingi,
 • wszelkiego rodzaju drogi o różnych kategoriach,
 • obiekty mostowe, pomosty, tarasy,
 • płyty przemysłowe, produkcyjne, magazynowe,
 • wały przeciwpowodziowe,
 • skarpy, osuwiska, nadbrzeża, schody skarpowe, nasypy, bagna,
 • porty i doki przeładunkowe,
 • oznakowania, bramownice,
 • słupy trakcyjne, oświetleniowe, maszty,
 • ściany oporowe,
 • wiatraki,
 • podtorza kolejowe,
 • obiekty historyczne konserwatora zabytków,
 • wiaty, przystanki, zadaszenia,
 • oczyszczalnie ścieków, wysypiska,
 • regulacje rzek i innych cieków wodnych,
 • wzmocnienia wykopów, tuneli, półtuneli.

Dzięki zadaniom z zakresu ( geotechnika ) i wzmocnień podłoży nabraliśmy również doświadczenia w branży hydroizolacji, odwodnień, odwodnień liniowych i melioracji.

geotechnika 2022
geotechnika
0
ZADOWOLENI INWESTORZY
0
WYKONANE ZLECENIA
0
LATA DOŚWIADCZENIA
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.