...

PROJEKTY I DORADZTWO INŻYNIERYJNE

Projekty i doradztwo inżynieryjne to kompleksowe realizacje, budowy i potrzeby Klientów. To one wypracowały w nas bogate doświadczenie w zakresach doradztwa inżynieryjnego i projektowania. Posiadamy wykwalifikowaną kadrę Inżynierów i Projektantów, którzy są w stanie doradzić i zaprojektować rozwiązania w najtrudniejszych warunkach.
Uzyskujemy pełne decyzje administracyjne na pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy do realizacji. Ze względu na wieloletnie doświadczenie realizacyjne nasze projekty są optymalne i dopasowane do danej realizacji. 

Na całe pojęcie – projekty i doradztwo inżynieryjne – składają się kolejno:

 • pozyskiwanie map do celów projektowych,
 • geodezja i opracowania geodezyjne,
 • badania i analizy geologiczne i geotechniczne,
 • operaty wodno prawne,
 • operaty zagospodarowania zieleni,
 • pomiary i badania akustyczne,
 • specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
 • przedmiary robót,
 • kosztorysy robót,
 • projekty budowlane, wykonawcze, warsztatowe, montażowe, technologiczne,
 • optymalizacje projektów,
 • programy naprawcze projektów,
 • dokumentacje projektowe po wykonawcze,
 • analizy kosztowe, budżetowe, techniczne Inwestorskie,

Branże, w jakich wykonujemy projekty i doradzamy inżynieryjnie:

 • ekrany akustyczne,
 • akustyka tuneli, ścian szczelinowych, ścian szczelnych betonowych lub stalowych,
 • ekrany przeciwolśnieniowe,
 • geotechnika,
 • wzmocnienia podłoży,
 • pale wiercone klasycznie i CFA,
 • ścianki stalowe, szczelne, berlińskie, wzmocnienia wykopów,
 • hydroizolacja, odwodnienia, melioracja

Nasza kadra posiada odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi.
Nieustannie poszerzamy naszą wiedzę o nowe rozwiązania projektowe i inżynieryjne, aby zaspokoić wymagania każdego Klienta i Zadania.

projekty i doradztwo inżynieryjne
projekty i doradztwo inżynieryjne my way
0
ZADOWOLENI INWESTORZY
0
WYKONANE ZLECENIA
0
LATA DOŚWIADCZENIA
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.