...

Ekrany akustyczne i ich zastosowanie

Ekrany akustyczne i ich zastosowanie

Ekrany dźwiękochłonne to konstrukcja wyznaczająca się swoją estetyką, która nie burzy ładu przestrzennego. Zastosowane rozwiązania sprawiają, iż bariery akustyczne bardzo skutecznie pochłaniają hałas i niwelują jego przenikanie. W naszej ofercie znajdują się ekrany akustyczne różnego rodzaju, których specyfikę można dostosować do potrzeb inwestora.

Zielone i ekologiczne bariery dźwiękochłonne

W ofercie firmy MY WAY znaleźć można ekologiczne bariery dźwiękochłonne z betonu. Dysponują możliwością obsadzenia ich roślinnością, która znacząco podnosi walory estetyczne okolicy. Tego typu bariery są przede wszystkim znakomitą metodą do oddzielenia terenów zielonych od ulic i parkingów, które znajdują się wewnątrz terenów mieszkalnych.

GDDKiA podkreśla, iż w zakresie ochrony środowiska i związanych z nią decyzjami – do każdej inwestycji należy podchodzić indywidualnie. Zabezpieczenia akustyczne mogą powstać wyłącznie w celu ochrony terenów, które są zakwalifikowane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub na podstawie klasyfikacji gminy jako tereny podlegające ochronie akustycznej. Oznacza to, że na przykład dla terenów usługowych ekranów się nie buduje. Nasz zespół konsultantów wyjaśni wszelkie wątpliwości i odpowie na pytania pojawiające się na etapie planów inwestorskich.

Zlecone zabezpieczenia akustyczne realizowane są według rozstrzygnięć administracyjnych, w tym regionalnych dyrektorów ochrony środowiska (RDOŚ). Dokumenty te określają również warunki dotyczące wykonania analizy porealizacyjnej, czyli opracowania, które ocenia rzeczywisty wpływ inwestycji na środowisko po jej zrealizowaniu. 

GDDKiA nie może podczas realizacji inwestycji ani po ich zakończeniu wybudować mniej lub więcej ekranów akustycznych czy też zmienić ich lokalizację bądź wysokość. Zabezpieczenia powstają w oparciu o decyzje i pozwolenia wiążące GDDKiA jako inwestora. 

Wydane decyzje, które GDDKiA respektuje podczas realizacji inwestycji, uwzględniają również zapisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Są w nich ujęte możliwe, przyszłe inwestycje, w tym zabudowa mieszkaniowa. Mogą się więc zdarzyć sytuacje, że w momencie realizacji zadania przez GDDKiA stawiane są ekrany, które osłaniają łąki lub pola… jednak zgodnie z planem zagospodarowania za kilka lat w tym miejscu powstanie osiedle mieszkaniowe, które będzie wymagało ochrony akustycznej. 

Masz więcej pytań odnośnie inwestycji związanej z ekranami dźwiękochłonnymi (barierami dźwiękowymi). 

Ekran akustyczny MYWAY
Ekran akustyczny MYWAY 1
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.