...

Czym są ekrany akustyczne

Czym są ekrany akustyczne?

Obecnie intensywna rozbudowa infrastruktury drogowej miejskiej i pozamiejskiej oraz jej dostosowanie do nowych standardów związanych z ochroną środowiska, sprzyja jednocześnie dynamicznemu rozwojowi branży w zakresie budowy ekranów akustycznych. Wraz ze wzrostem natężenia ruchu drogowego, a także wszelkiej produkcji rośnie zagrożenie dla środowiska naturalnego poprzez emisję hałasu. Realizowane inwestycje takie jak autostrady, drogi ekspresowe, obwodnice miast, sieci dróg i ulic oraz linii kolejowych standardowo wyposażane są w zabezpieczenia w postaci ekranów akustycznych.

Budowa ekranów akustycznych wzdłuż dróg ma na celu ochronę znajdujących się za nimi domów, mieszkań i ludzi przed nadmiernym hałasem wywoływanym ruchem drogowym. Ekran akustyczny dzięki odpowiedniej konstrukcji i zastosowanym w nim materiałom oraz specjalnej geometrii może niwelować niekorzystne skutki narażenia na zbyt wysokie poziomy natężenia dźwięku od ruchu drogowego. Aby zrozumieć czym są ekrany akustyczne, przygotowaliśmy dla Państwa szereg informacji. 

Podstawowe zasady działania ekranów akustycznych to:

  1. pochłanianie dźwięku,

  2. rozpraszanie dźwięku,

  3. dyfrakcja (ugięcie) fali akustycznej na górnej krawędzi ekranu akustycznego oraz na jego bokach.

Ekrany akustyczne pochłaniające zbudowane są zazwyczaj z kilku warstw różnego rodzaju materiałów. Podstawa to stalowa, drewniana lub wykonana z tworzyw sztucznych rama i wypełnienie z wełny mineralnej, drewna, betonu z różnymi dodatkami, np. trocin drzewnych lub porowatych tworzyw sztucznych. Budowa taka powoduje, że ekrany pochłaniające falę dźwiękową są zazwyczaj nieprzeźroczyste masywne (fot.1). Innym typem mogą być ekrany odbijające, gdzie typowym przykładem są ekrany przeźroczyste zbudowane zazwyczaj z grubego szkła bezpiecznego (fot.2). Ekrany te stosowane są w miejscach gdzie wymagany jest dostęp do naturalnego światła, szczególnie tam gdzie chronią niskie kondygnacje bloków mieszkalnych. Mają one jednak niższą skuteczność w zmniejszaniu natężenia hałasu niż ekrany pochłaniające. Stanowią również zagrożenie dla ptaków, które w nie uderzają. Wyjściem jest tu naklejanie na nich sylwetek drapieżnych ptaków tak by zostały ominięte przez mniejsze ptaki.

Dodatkowo obok funkcji pochłaniania czy odbijania dźwięku ekrany akustyczne muszą być tak zaprojektowane aby były bezpieczne w użytkowaniu pod kątem wytrzymałości i stateczności.

Biorą pod uwagę wielokrotnie ich usytuowanie, tj. zabudowa śródmiejska, muszą w przypadku skrajnych zjawisk drogowych np. kolizje czy odśnieżanie być trwałe i nie zagrażać bezpieczeństwu użytkowników ruchu drogowego.

Określenie normowe ekranów akustycznych wg normy PNEN 14388 to drogowe urządzenia przeciwhałasowe, w których możemy wyróżnić:

  • ekran przeciwdźwiękowy, czyli urządzenie przeciwhałasowe, które bezpośrednio powstrzymuje dźwięki powietrzne generowane przez ruch drogowy
  • panel akustyczny – element urządzenia przeciwhałasowego o określonych właściwościach akustycznych

  • okładzinę – urządzenie przeciwhałasowe, umocowane na ścianie lub na innej konstrukcji

  • dodatkowe urządzenie przeciwhałasowe, które wpływa na właściwości akustyczne podstawowego urządzenia przeciwhałasowego (ogranicza dyfrakcję fali dźwiękowej na krawędzi).

Ponadto w ekranach akustycznych muszą być zaprojektowano i zamontowane, tzw. drogi ucieczki w postaci drzwi do masowej ewakuacji na skutek nieprzewidzianego zdarzenia drogowego.

Ekrany akustyczne zlokalizowane przy drogach nie są to konstrukcje projektowane jako odporne na uderzenie pojazdami. Eliminacja takich wypadków zazwyczaj realizowana jest przez urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub odsuwając ekran akustyczny od drogi. To inwestor i projektant powinien mieć na uwadze czy zastosowane urządzenie będzie działało jak urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego czy też nie. Ocena bezpieczeństwa użytkowania rozpatrywana jest w przypadku nagłego zjazdu pojazdu z zajezdni jako użytkownika ruchu drogowego. Kryteria dopuszczenia do zastosowania przeciwhałasowych drogowych urządzeń w przypadku uderzenia pojazdu obejmują:

  • elementy urządzenia przeciwhałasowego nie powinny wnikać do wnętrza kabiny kierowcy i pasażerów. Nie dopuszcza się takiej deformacji kabiny oraz penetracji jej wnętrza, które mogłyby powodować poważne obrażenia,
  • pojazd przy kolizji powinien zachować zdolność do dalszej jazdy, chociaż nieznaczne uszkodzenia są akceptowalne,
  • poziom siły uderzenia powinien być poziomem A lub B wg PN- EN 1317-2.

Ocena właściwości jest określana na podstawie badań poligonowych symulowanych uderzeniem pojazdu w barierę ochronną, w tym przypadku ekran akustyczny. Jeżeli interesuje cię wycena, prosimy o kontakt telefoniczny, bądź za pośrednictwem skrzynki mailowej. My Way Company to firma, której zawierzenie prac przy tego typu inwestycjach, po prostu się opłaca. 

Mamy nadzieję, że dowiedzieli się Państwo dokładnie czym są ekrany akustyczne.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu ,,Czym są ekrany akustyczne” i zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi artykułami. 

Czym są ekrany akustyczne
Czym są ekrany akustyczne my way 2022
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.