...

Bez kategorii

Czym są ekrany akustyczne

Czym są ekrany akustyczne? Obecnie intensywna rozbudowa infrastruktury drogowej miejskiej i pozamiejskiej oraz jej dostosowanie do nowych standardów związanych z ochroną środowiska, sprzyja jednocześnie dynamicznemu rozwojowi branży w zakresie budowy ekranów akustycznych. Wraz ze wzrostem natężenia ruchu drogowego, a także wszelkiej produkcji rośnie zagrożenie dla środowiska naturalnego poprzez emisję hałasu. Realizowane inwestycje takie jak autostrady, […]

Czym są ekrany akustyczne Read More »

Nasze doświadczenie

Nasze wieloletnie doświadczenie to świadectwo rzetelnej pracy oraz zadowolonych klientów. Na przestrzeni lat braliśmy udział w niezliczonej ilości przetargów. Gdy w grę wchodzi, poważna inwestycja wiemy, że nie ma w niej miejsca na błędy, a terminowość realizacji poszczególnych etapów projektu jest czymś absolutnie kluczowym. Nasza firma zdobyła zaufanie wielu instytucji, gmin, firm oraz prywatnych klientów,

Nasze doświadczenie Read More »

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.